Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Μια μικρή παρουσίαση διαφανειών για την προετοιμασία επίσκεψης μας στο χώρο της Ακρόπολης.